ORŁY WPROST 2019


Gomar Pińczów wśród nagrodzonych firm.


Dziennikarze i analitycy ekonomiczni skupieni wokół kapituły Orłów tygodnika "Wprost" oraz firma BISNODE (szwedzkie przedsiębiorstwo zajmujące się gromadzeniem, opracowaniem i dostarczaniem informacji gospodarczej) wyłonili najlepsze firmy z regionów


Orły tygodnika „Wprost” to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego - wizerunek Orła Białego - które wisiało w siedzibie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”.

Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  • slide
  • slide