Polityka PrywatnościZgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gomar Pińczów Sp. z o. o. S. K. A.z siedzibą w Pińczów ul. Przemysłowa 6.

Maja Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Maja Państwo również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Swoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa maja Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.