POLITYKA JAKOŚCI

I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

GOMAR PIŃCZÓW Sp. z o.o. S.K.A.


Nadrzędnym celem działalności naszej firmy jest produkcja wyrobów spełniających wymagania klientów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa żywności oraz uzyskanie wyników ekonomicznych gwarantujących osiągnięcie sukcesu biznesowego i zapewniających ciągły rozwój.


Aby spełnić ten cel:

  • ♣śledzimy i wdrażamy wymagania przepisów prawnych dotyczące jakości i bezpieczeństwa wyrobów
  • ♣analizujemy wymagania klientów w tym zakresie
  • ♣realizujemy procesy produkcyjne wyrobów w kontrolowanych warunkach
  • ♣prowadzimy działania samokontrolne
  • ♣ realizujemy zakupy u dostawców gwarantujących zgodność ze specyfikacjami
  • ♣ podnosimy świadomość załogi poprzez szkolenia
  • ♣ zapewniamy zasoby niezbędne do realizacji niniejszej polityki
  • ♣utrzymujemy System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności zgodnie z wymaganiami ISO 9001, FSSC 22000.


Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności została zakomunikowana wszystkim Pracownikom firmy. Cały personel firmy zobowiązany jest do znajomości, stosowania i doskonalenia zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności.