AROMAT GRUSZKOWY


Opis produktu:

Produkty otrzymane w procesie produkcji zagęszczonych soków owocowych w wyniku oddzielenia ( dearomatyzacji) i zagęszczenia lotnych substancji aromatycznych

Skład:

Pochodzenie:

Gruszki

Polska

Charakterystyka produktu:


Zapach charakterystyczny dla rodzaju owoców, z których został wyprodukowany, bez zapachów obcych.

Barwa i klarowność- ciecz bezbarwna , klarowna

Materiał opakowaniowy:


Opakowanie nieaseptyczne

cysterna, beczka metalowa + worek foliowy, pojemnik plastikowy

Warunki przechowywania:


Temperatura poniżej +4°C

Okres minimalnej trwałości:18 miesięcy

Przeznaczenie konsumenckie:


Produkt spożywczy do ogólnego stosowania

przy produkcji soków nektarów i napojów dla ogółu konsumentów z wyjątkiem dzieci poniżej 3 lat