KONCENTRATY OWOCOWE


Koncentraty owocowe produkowane są ze świeżych owoców poprzez odparowanie oddzielając równocześnie miąższ i aromaty.

Aby zapewnić trwałość koncentratów w czasie ich przechowywania i transportu poddaje się je pasteryzacji poprzez działanie wysokiej temperatury lub zamraża.

Koncentraty przewożone są w opakowaniach aseptycznych lub zamrożone w niskiej temperaturze przy zachowaniu całego łańcucha chłodniczego od producenta do miejsca przerobu.