PRZECIER MALINOWY


PRZECIER MALINOWY

Opis produktu

Produkt jest otrzymywany z owoców maliny, które są podgrzewane, przecierane na sitach o wymiarach 0,5 mm, pakowany aseptycznie.

Charakterystyka produktu:

Cechy organoleptyczne:

Barwa − czerwona do ciemnoczerwonej


Smak, zapach − typowy dla przecieru malinowego bez obcych

posmaków i zapachów

Skład, Pochodzenie

Owoce maliny

Polska

Materiał opakowaniowy:

Masa netto


Beczka metalowa + worek foliowy+ worek metalizowany aseptyczny 200 kg

Karton tekturowy + worek metalizowany aseptyczny 20 kg

Warunki przechowywania:


Temperatura poniżej +4 °C


Temperatura poniżej -18 °C

Okres minimalnej trwałości:18 miesięcy24 miesiące

Przeznaczenie konsumenckie:

Produkt spożywczy do ogólnego stosowania

przy produkcji jogurtów, lodów i dżemów dla ogółu konsumentów

z wyjątkiem dzieci poniżej 3 lat