PRZECIER ARONIOWY


Opis produktu

Produkt jest otrzymywany z owoców aronii, które są podgrzewane,

przecierane na sitach o wymiarach 0,5 mm. pakowany aseptycznie

Charakterystyka produktu:

Cechy organoleptyczne:


Barwa − ciemnogranatowa


Smak, zapach − typowy dla przecieru aroniowego bez obcych posmaków i zapachów

Skład,

Pochodzenie

Owoce aronii,

Polska

Materiał opakowaniowy:

Masa netto

Beczka metalowa + worek foliowy+ worek metalizowany aseptyczny 200 kg

Karton tekturowy + worek metalizowany aseptyczny 20 kg

Warunki przechowywania:

Temperatura poniżej +10 °C

Temperatura poniżej -18 °C

Okres minimalnej trwałości:

24 miesiące

36 miesięcy

Przeznaczenie konsumenckie:

Produkt spożywczy do ogólnego stosowania

przy produkcji jogurtów, lodów i dżemów dla ogółu konsumentów

z wyjątkiem dzieci poniżej 3 lat