PRZECIER DYNIOWY


Opis produktu:

Produkt otrzymany z dyni, które są obierane, podgrzewane,

przecierane na sitach o wymiarach 0,5 mm , rozlewany aseptycznie.

Charakterystyka produktu:

Cechy organoleptyczne:


Barwa – pomarańczowożółta,


Smak, zapach - typowy dla przecieru z dyni, bez obcych posmaków i zapachów

Skład, pochodzenie

Dynia,

Polska

Materiał opakowaniowy:

Masa netto:


Beczka metalowa + worek foliowy+ worek metalizowany aseptyczny

200 kg

Warunki przechowywania:


Temperatura poniżej +10 °C

Okres minimalnej trwałości:18 miesięcy

Przeznaczenie konsumenckie:


Produkt spożywczy do ogólnego stosowania przy produkcji jogurtów, musów, marmolad i innych dla ogółu konsumentów z wyjątkiem dzieci poniżej 3 lat