MROŻONY AGREST


Opis produktu:

Owoce agrestu całe, zdrowe, sypkie, niepopękane, nie uszkodzone, czyste, nie oblodzone, bez zlepieńców trwałych, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, praktycznie wolne od zanieczyszczeń mineralnych i pochodzenia roślinnego.

Barwa – zielona. Konsystencja w stanie zamrożonym twarda, smak i zapach w stanie rozmrożonym charakterystyczny,

bez obcych zapachów i posmaków.

Owoce kalibrowane lub nie kalibrowane.

Produkt pochodzenia polskiego.

Forma opakowania:

Masa netto:


Worki papierowe, kartony tekturowe + woreczki foliowe

25 kg, 10 kg lub inna wg życzeń odbiorcy

Okres minimalnej trwałości:24 miesiące

Przeznaczenie konsumenckie:


1. Do bezpośredniego spożycia dla ogółu konsumentów

z wyjątkiem niemowląt i dzieci do lat 3

2. Do produkcji kompotów, dżemów, przecierów i.t.p.